انتشار مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.