امکان دریافت مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.