پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک در بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن حرارتی برودتی ایران در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا ۱ دی با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: محورهای مهندسی  برق برق و الکترونیک برق قدرت برق کنترل و... محورهای مهندسی مکانیک مکانیک جامدات دینامیک، ارتعاشات و آکوستیک  کنترل و رباتیک و... محورهای مهندسی مکاترونیک ربات­های پرنده و زیرآبی  ربات­های بیولوژیکی و... [اطلاعات کامل کنفرانس]