فراخوان مقاله دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل

دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط هئیت ورزش های همگانی استان اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، پژوشگران گرامی می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ آبان با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اصلاع رسانی همایش مراجعه نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: ورزش همگانی و فناوری و خلاقیت مهندسی در زیر ساخت ها ورزش همگانی و بیماران خاص، ناتوانان جسمی و معلولین ورزش همگانی [...]