چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،  از دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۲۰ بهمن با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند. محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد: مدیریت و برنامه ریزی ورزشی فیزیولوژی ورزشی روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی بیومکانیک ورزشی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در محل دانشگاه برگزار می شود. [اطلاعات کامل همایش]