همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران

همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران،در تاریخ ۳۰ آبان  تا ۱ آذر ۱۳۹۷  به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پرشکی مشهد و با همکاری انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت و انجمن دبیران مجلات علمی اروپا (EASE)، در تاریخ ۳۰ آبان و ۱ آذر ۹۷ در تالار ابن سینا واقع در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.