بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران در تاریخ ۶ تا ۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط انجمن شیمی ایران و با همکاری دانشگاه اراک در شهر اراک برگزار می شود.

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی در تاریخ ۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی گناباد در محل دانشگاه برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات تا ۳۱ شهریور و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱ آبان با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: سنتز نانو مواد کاربرد نانو فناوری در صنایع شیمیایی الکتروشیمی صنعتی و خوردگی شیمی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تصفیه آب و پساب شیمی [...]