پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی نیکان در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۳۰ آذر با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: مهندسی شیمی کاتالیست ها و فرآیندهای کاتالیستی توسعه و کاربرد مواد پیشرفته و نوین و... شیمی شیمی آلی شیمی معدنی و... [اطلاعات کامل کنفرانس]