برچسب - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء

www.callforpapers.ir

عضویت رسمی موسسه مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء به صورت رسمی به عضویت کتابخانه الکترونیکی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) درآمد. دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی این مرکز دانشگاهی می توانند از طریق IP های دانشگاه به کل مجموعه پایگاه استنادی کنفرانسهای کشوردسترسی خواهند داشت.دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند با عضویت در مجموعه سیویلیکا امکان دسترسی رایگان دانشجویان به مقالات کنفرانسهای کشور را فراهم آورند.