کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری

کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری، در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی توس در شهر مشهد برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در کنفرانس حداکثر تا ۲۰ مهر با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند محورهای اصلی کنفرانس بدین شرح می باشد: عمران سـازه و زلـزلـه ژئوتکنیک و... معماری و شهرسازی تاریخ معماری ایران صورت و معنا در معماری و شهرسازی معاصر و... فناوری اطلاعات هوش مصنوعی و کاربردهای آن سیستم های خبره، داده کاوی و داده های بزرگ [...]