برچسب - موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

www.callforpapers.ir

عضویت رسمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد در سایت سیویلیکا

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدبه صورت رسمی به عضویت کتابخانه الکترونیکی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) درآمد. دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی این مرکز می توانند از طریق IP های دانشگاه به کل مجموعه پایگاه استنادی کنفرانسهای کشوردسترسی داشته باشند. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند با عضویت در مجموعه سیویلیکا امکان دسترسی رایگان دانشجویان به مقالات کنفرانسهای کشور را فراهم آورند.