فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر،  ۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در محل دانشگاه برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای چهارمین دوره کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: کامپیوتر  الکترونیک قدرت  کنترل و...   [اطلاعات کامل کنفرانس]

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر، ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور استان تهران در شهر تهران برگزار می شود.