پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ارزش

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ارزش، ۱۸ تا ۱۹ دی ۱۳۹۷ توسط موسسه پیرانو بین الملل در شهر تهران برگزار می شود.