فراخوان مقاله دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران،  ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن آب و فاضلاب ایران و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

نمایه سازی مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.