دسترسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان به مقالات کنفرانسهای کشور

دسترسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان به مقالات کنفرانسهای کشور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان به صورت رسمی به عضویت کتابخانه الکترونیکی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) درآمد. دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی این دانشگاه می توانند از طریق IP های دانشگاه به کل مجموعه پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور دسترسی خواهند داشت. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند با عضویت در مجموعه سیویلیکا امکان دسترسی رایگان دانشجویان به مقالات کنفرانسهای کشور را فراهم آورند.

عضویت رسمی دانشگاه ارومیه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور

دسترسی دانشگاه ارومیه به مقالات کنفرانسهای کشور

دانشگاه ارومیه به صورت رسمی به عضویت کتابخانه الکترونیکی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) درآمد. دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی این دانشگاه می توانند از طریق IP های دانشگاه به کل مجموعه پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور دسترسی خواهند داشت. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند با عضویت در مجموعه سیویلیکا امکان دسترسی رایگان دانشجویان به مقالات کنفرانسهای کشور را فراهم آورند.