فراخوان مقاله ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک

ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران  در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱ بهمن با توجه به محورهای برگزاری این دوره همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: مدیریت منابع آب مدیریت و بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف آبخیزداری و آبخوانداری هیدرولیک و هیدرولوژی و... [اطلاعات کامل کنفرانس]