کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  21 آذر ماه 1392 توسط موسسه آموزش عالي شفق در تنکابن برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از اصلی ترین محورهای کنفرانس به پنج محور مهندسی نرم‌افزار و علوم کامپیوتر، سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم، شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیعی، معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات می توان اشاره کرد. از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند به حوزه های علوم کامپیوتر دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل خود به کنفرانس حداکثر تا 21 آبان ماه [...]