فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین، در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز -سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثرتا ۳۰ آذر با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای ویژه کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: روش های نوین اکتشاف و بهره برداری  مخاطرات زمین شناسی ، زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی اصلاح کننده های معدنی خاک و مالچ های معدنی کاربرد بیوفناوری و [...]