اولین همایش ملی مراقبت و درمان

اولین همایش ملی مراقبت و درمان، در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در محل دانشگاه برگزار می شود.