مدرسه تابستانه مطالعات ترجمه

مدرسه تابستانه مطالعات ترجمه در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۶ شهریور ۱۳۹۷ توسطدانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران استان تهران برگزار می شود. مدرسه تابستانه مطالعات ترجمه با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه شهید بهشتی به آدرس ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دپارتمان ترجمه و ویرایش مرکز زبان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد. علاقه مندان جهت کسب اطلات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://translationschool.sbu.ac.ir/en_us مراجعه نمایند. From the 25th until the 28th of August 2018, Shahid Beheshti University organizes the first Summer School in Translation Studies fortranslation, interpreting and localization professionals and translation studies students who are looking for a practice-oriented and state-of-the-art introduction to translation, interpreting and localization [...]