نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در پایگاه سیویلیکا

 مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد  1 اسفند ماه ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی جامی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۱۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۷۹۹ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در   دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد  Fabrication and characterization of magnetic nano-particles  بررسی اثر نانوذره نقره بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کبدی [...]

نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی نفت و گاز ایران در مرجع دانش (CIVILICA)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی نفت و گاز ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی نفت و گاز ایران  8 تا ۹ آبان ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۱۵عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۳۸  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی نفت و گاز [...]

نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی در پایگاه CIVILICA.com

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی  28 فروردین ماه ۱۳۹۳ توسط شرکت هم اندیشان چرخه علم و صنعت  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۸۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۵۰۹  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین [...]

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها در بزرگترین بانک مقالات تخصصی کشور(CIVILICA)

مجموعه مقالات دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها   26 تا ۲۷  آذر ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گچساران برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس ۲۲۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۷۱۵  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی [...]

نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل تحولات و چشم انداز در پایگاه مرجع دانش (CIVILICA.com)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل تحولات و چشم انداز  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل تحولات و چشم انداز  18 مهر ماه ۱۳۹۲ توسط شرکت کیمیا خرد پارس  و  تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در استان البرز - دانشگاه پیام نور طالقان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۸۷عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۹۲  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده [...]

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق   15 تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۴۱عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۰۷۰  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی ایده های [...]

http://www.callforpapers.ir/

نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت، کشاورزی و پزشکی در بانک مقالات (CIVILICA)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت، کشاورزی و پزشکی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت، کشاورزی و پزشکی 23 تا ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  اسفند ماه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرج برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۳۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۷۲ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش [...]

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در بانک مقالات کنفرانسها و همایشهای داخلی کشور (مرجع دانش)

مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی 17 تا ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قوچان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس ۶۲۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۹۹۵ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی  تحلیل و بررسی امواج [...]

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط  زیست سالم(HSE) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط  زیست سالم(HSE)  25 آبان 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۱۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۳۹ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط  زیست سالم(HSE) بررسی حوادث شغلی ناشی ازفعالیت های [...]