http://www.callforpapers.ir/

کارگاه نوع‌آوری خدمات ، مهرماه برگزار می شود

کارگاه نوع‌آوری خدمات، در حوزه مدیریت، 3 لغایت 5 مهرماه 1392 توسط گروه مانا با همکاری شرکت پژواک در تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در جهان فراصنعتی امروز، نوآوری و بهینه‌سازی خدمات کارآمد، متمایز و اثرگذار برای کسب و کارها که برای مشتری نیز دلخواه ، مفید و قابل استفاده باشد، یک ضرورت انکار ناشدنی است که صاحبان کسب‌وکار برای بقاء در بازارهای رقابتی کنونی بیش از پیش نیازمند آن هستند. کمبود محتوا و شیوه‌ی آموزشی طراحی خدمات و ابزارهای آن، و همچنین جایگاه‌ ویژه‌ی خدمات در کسب‌وکارها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، [...]