یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۳۰ مهر تا ۲ آبان ۱۳۹۸ توسط موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری نشر فن آریا در شهر تهران- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات حداکثر تا ۱۵ شهریور با توجه به محورهای برگزاری یازدهمین دوره همایش اقدام نمایند. محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد: قیر و فراورده ­های قیری مخلوط ­های آسفالتی مدیریت روسازی و روش­های نگهداری و بهسازی بازیافت آسفالت فناوری­ های نوین،ماشین ­آلات و روش­ های اجرایی تحلیل و طراحی روسازی و... [اطلاعات کامل همایش]