همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.