برچسب - فراخوان ارسال مقاله

http://www.callforpapers.ir/

نشریه بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

نشریه بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد (IJMAE) ،  نشریه ای علمی - پژوهشی در مباحث مرتبط با سه محور اصلی کسب و کار (مدیریت، حسابداری و اقتصاد) است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط به زبان انگلیسی منعکس گردد. به منظور تحقق اهداف نشریه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند. ارتباط با نشریه: صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهزاد حسن [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا ، 9 آذرماه 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از مهمترین اهداف این همایش به شناخت نحوه تعامل انسان و محیط کالبدی، شناخت نیازها و ظرفیت های انسانی در دستیابی به توسعه پایدار معماری و شهرسازی، ایده پردازی و ارائه ی نظریه های جدید در معماری و شهرسازی و شناخت راهکارهای توسعه و گسترش شهرهای انسان محور می توان اشاره کرد. از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند به حوزه [...]