فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، با صاحب امتیازی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بصورت علمی پژوهشی منتشر می شود.

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان مقاله در ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه November (آبان ماه) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals University of Rochester ( River Campus Libraries _ USA New York) و ... آدرس وب سایت ژورنال [...]