دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، ۱۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بجنورد و انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر بجنورد برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۵ اسفند با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:  توزیع وانتقال گاز  تبدیلات گازی  ذخیره سازی گاز  دینامیک گازها علوم و مهندسی پلیمر ترمودینامیک و... [اطلاعات کامل کنفرانس]