http://www.callforpapers.ir/

مدل پهنه‌بندی و کاهش مخاطرات زلزله مشهد طراحی شد

در راستای طرح مدل زلزله منطقه خاورمیانه (ٍEMME)، مدل ریزپهنه‌بندی خطر زلزله در مشهد طراحی شد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) طرح مدل زمین‌لرزه خاورمیانه با همکاری کشورهای مختلف منطقه از جمله ایران در قالب پروژه مدل جهانی زلزله از سال 1388 در حال اجراست که هدف آن تهیه و به روزرسانی نقشه خطرزمین لرزه در سطح منطقه است. دکتر دومنیکوجیاردینی، استاد دانشگاه پلی تکنیک زوریخ و مدیر طرح مدل زمین لرزه جهانی در نشست خبری کنفرانس پایانی فاز اول طرح مدل زمین لرزه خاورمیانه (EMME) که در استانبول ترکیه برگزار شد با ابراز خرسندی از [...]