نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران

نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در شهر چابهار برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این همایش حداکثر تا ۳۰ آذر با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند. محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد: علوم زیستی دریا  و شیلات علوم غیرزیستی دریا اقیانوس‌شناسی علوم پایه، علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد دریا مهندسی دریا [اطلاعات کامل همایش]  

برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران

باعنایت به برگزاری سالیانۀ همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران، بیستمین دورۀ این همایش با برنامه ریزی های انجام شده در آذزماه امسال برگزار خواهد شد. به منظور اطلاع ازشرایط ارسال مقاله، ثبت نام و دیگر امور مربوط به همایش میتوان به تارنما (وب سایت) رسمی همایش به آدرس www.miciran.ir مراجعه نمایید.