اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت در جزیره کیش برگزار می شود.