پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه، ۲۹ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط معاونت توسعه فناوری رسانه سازمان صدا و سیما در شهر تهران برگزار می شود.