تمدید فرصت ارسال مقالات با تخفیف ویژه تا ۵ مرداد ماه

با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی سراسر کشور از  کنفرانسهای مرکز و با توجه به درخواست بی شمار پژوهشگران گرامی و شورای سیسات گذاری کنفرانس، فرصت ارسال مقالات با تخفیف ویژه تا ۵ مرداد ماه تمدید شد .