برچسب - سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/

مشاهده مقالات دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در مرجع دانش

  مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار12 مهر 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و آریا هگمتان با همکاری دانشگاه شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.    به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 186 عنوان مقاله تخصصی شامل 2576 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش [...]

http://www.callforpapers.ir/

دسترسی به مقالات اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت در مرجع دانش

 مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت 30 شهریور 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشگاه شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 148 عنوان مقاله تخصصی شامل 2189 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت ژئوتوريسم معادن مطالعه موردي: معدن [...]

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مقالات اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار در بانک مقالات سیویلیکا

 مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار  20 شهريور 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 185 عنوان مقاله تخصصی شامل 2226 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار  ساختار مندي [...]

http://www.callforpapers.ir/

مشاهده مقالات همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

 مجموعه مقالات همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه 9 مرداد 1393  توسط مرکز پژوهشهای زمین کاو و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 500 عنوان مقاله تخصصی شامل 4071 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ارزيابي پتروفيزيكي سازند [...]

http://www.callforpapers.ir/

نمایه سازی مقالات سومین همایش امنیت ملی غذایی در بانک مقالات تخصصی

 مجموعه مقالات سومین همایش امنیت ملی غذایی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین همایش امنیت ملی غذایی  7 و 8 اسفند 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در  سوادکوه برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 484 عنوان مقاله تخصصی شامل 3983 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش امنیت ملی غذایی  گوشت گاو خشك شده كافئين دار (Cafeinated Beef Jerky) ، غذايي مناسب براي رزمندگان [...]

http://www.callforpapers.ir/

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران در مرجع دانش

 مجموعه مقالات اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران  20 مرداد 1393  توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 240 عنوان مقاله تخصصی شامل 2022 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و [...]

http://www.callforpapers.ir/

مشاهده مقالات اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز در مرجع دانش

 مجموعه مقالات اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز  30 و 31 اردیبهشت 1393  توسط دانشگاه تهران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 49 عنوان مقاله تخصصی شامل 345 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز  BETTER UNDERSTAND THE BEHAVIOR OF SALT CAVERNS [...]

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

 مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی 21 خرداد 1393  توسط مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قم برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 991 عنوان مقاله تخصصی شامل 14238 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی آراء عقلاني [...]

مشاهده مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

 مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری 13 و 14 و 15 اسفند ماه 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 270 عنوان مقاله تخصصی شامل 2064 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش [...]

www.callforpapers.ir

دسترسی رایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در پایگاه سیویلیکا آغاز شد.

دوره آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار به مدت دو ماه از تاریخ 2 آذرماه 93 لغایت 2 بهمن ماه 93 در سایت سیویلیکا آغاز شد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از سیویلیکا ، کلیه کاربران دانشگاه که دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی می باشند، از طریق IP های دانشگاه به کل مجموعه پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور دسترسی خواهند داشت. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند با عضویت در مجموعه سیویلیکا امکان دسترسی رایگان دانشجویان به مقالات کنفرانسهای کشور را فراهم آورند. برای آشنایی بیشتر صفحه راهنمای عضویت دانشگاهها و پژوهشگاهها را ملاحظه فرمایید.