http://www.callforpapers.ir/

سمینار ملی مهندسی سطح برگزار می‌شود

چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح، 16 و 17 مهر ماه امسال در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر سید مهران نحوی، دبیر اجرایی چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح با اشاره به اهمیت دانش مهندسی مواد بعنوان یکی از مهمترین علوم راهبردی، این زمینه علمی را از ملاک‌های توسعه یافتگی جوامع عنوان کرد و گفت: امروزه رشد و پیشرفت دانش بشری بر اساس توسعه مواد مهندسی و نحوه به‌کارگیری آن ارزیابی می‌شود. وی با بیان این که دانش مهندسی مواد گستره وسیع شناخت خواص، توزیع و نحوه استخراج و کاربرد مواد گوناگون [...]