سمینار اصول و فنون مذاکره موفق

سمینار اصول و فنون مذاکره موفق، 14 لغایت 15 شهریورماه 1391 توسط موسسه مرزبان کیفیت دانش با سخنرانی دکتر محمد مشکی پروری برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این سمینار با هدف آشنایی با انواع روش های مذاکره و اصول مذاکرات حرفه ای ، افزایش مهارت های لازم برای رسیدن به اهداف مذاکره با به حداقل رساندن امتیازات داده شده ، استفاده از عوامل اساسی مذاکره و روش های کاربری موفقیت در جلسات پرزنتیشن برای مدیران ، کارشناسان فروش، بازاریابی و روابط عمومی برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این سمینار بعد از پایان [...]