فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در تاریخ ۲۸ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط جهاددانشگاهی استان کرمان و با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات تا ۲۰ شهریور و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۰ آبان با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد سازه‎ها روشهای بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها بهینه‎سازی لرزه‎ای سازه‎ها مدلسازی و تحلیل‎دینامیکی سازه‎ها [...]