سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات، در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان در شهر ماهشهر برگزار می شود.