اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران

اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران،  ۲۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در شهر کرمان برگزار می شود.