http://www.callforpapers.ir/

سمینار مهارتهاي ارتباطي و برقراري ارتباط موثر در سازمان ها

سمینار مهارتهاي ارتباطي و برقراري ارتباط موثر در سازمان ها، 13 لغایت 14 آذرماه 1392 با سخنرانی دکتر محمد مشکی پروری در هتل آكادمي المپيك تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از جمله موضوعاتی که در این سمینار مطرح می شود، عبارتند از :  تعريف ارتباطات و اهميت آن در محيط كار ، مديريت زمان (Time management ) ، ناتواني در برقراري ارتباط و پيامد هاي آن، استفاده موثر از كلمات در ارتباط موثر، روش هاي برقراري ارتباط در محيط كار،ارتباطات رودر رو و اصول بين المللي آن، عوامل موثر در ارتباطات ، مدل  5C  واصل 10/90 [...]