فراخوان مقاله سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت، در تاریخ ۵ تا ۷ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،  از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تاپایان شهریور ماه با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنگره اقدام نمایند. از محورهای کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد: اپیدمیولوژی و الگوی مصرف دخانیات دخانیات از دیدگاه اسلام روشهای پیشگیری، مصرف و ترک دخانیات دخانیات و سلامت روان و... [اطلاعات کامل کنگره]