کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان، در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی محققین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات حداکثر تا ۳۰ آذر با توجه به محورهای اصلی کنگره اقدام نمایند. Main Topics cancer genetics molecular biomarkers and translational medicine precision and personalized medicine bioinformatics and systems biology cell therapy and regenerative medicine &... [اطلاعات کامل کنگره]

سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران، در تاریخ ۴  تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشکده علوم توانبخشی در شهر اصفهان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه و شرایط حضور در سیزدهمین دوره کنگره به پایگاه اطلاع رسانی آن مراجعه نمایند. از محورهای برگزاری کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد: ارتوز و پروتز مداخلات ارتوز و پروتز در ضایعات ارتوپدی فناوری یا نوآوری در ساخت یا تولید محصولات چشم اندازها و سیاستگذاری در ارتوز و پروتز و... [اطلاعات کامل کنگره]