بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران

بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران،  ۲۱ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه زابل و انجمن شیمی ایران در شهر زابل برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ آذر با توجه به محورهای اصلی بیست و ششمین  دوره سمینار اقدام نمایند. از محورهای اصلی سمینار بدین موارد می توان اشاره کرد: سنتز ترکیبات آلی شیمی دارویی روشهای سنتزی نوین در تهیه ترکیبات آلی کاتالیزورها در شیمی آلی شیمی هتروسیکل و... [اطلاعات کامل سمینار]