سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،از پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۵ بهمن با توجه به محورهای سویمن دوره همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: ۱-ویژگی های الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت در حوزه توسعه روستایی:  فلسفه علمی الگو روش شناسی الگو جایگاه تصمیم گیری( سیاست گزاری، برنامه ریزی، حکمروایی وارزیابی) [...]

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ۱۹ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علوم مدیریت ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران در محل دانشگاه برگزار می شود.

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس از میان برگزیدگان علمی دوره ‏های دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت فناوری اطلاعات و زمین شناسی ،مهندسی در سال ۱۳۹۱ دانشجو می پذیرد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، با توجه به مجوز اخذ شده برای پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری نیمه متمرکز سال جاری در رشته ‏های تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، تکنولوژی آموزشی و مدیریت فناوری اطلاعات و زمین شناسی، مهندسی این دانشگاه نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی اقدام می کند. مهلت [...]