همایش ملی توسعه فناوری نانو

همایش ملی توسعه فناوری نانو ، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در محل دانشگاه برگزار می شود.