فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر،  ۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در محل دانشگاه برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای چهارمین دوره کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: کامپیوتر  الکترونیک قدرت  کنترل و...   [اطلاعات کامل کنفرانس]

کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی

کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی،  ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود.