فراخوان مقاله همایش طب ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده

همایش طب ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده، در تاریخ ۳ تا ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشکده علوم پزشکی مشهد،دانشکده طب ایرانی و مکمل و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دفتر طب ایرانی در شهر مشهد برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۲۵ دی با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: جایگاه طب سنتی و مکمل در دنیا راهبرد سازمان جهانی بهداشت به طب سنتی و مکمل فرصت های فراروی نظام [...]