فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۱ توسط مرکز بازاریابی خدمات مالی در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) علاقه مندان می توانند تا پایان شهریور ماه جهت حضور در این کنفرانس اقدام نمایند. محورهای تحت پوشش در این کنفرانس عبارتند از: تکنیک های اثربخش بازاریابی منابع و مصارف بانکی مدیریت ارتباط با مشتریان خدمات بانکی با رویکرد کسب سود فنون شناسایی، جذب و حفظ مشتریان ارزنده در سطح ستاد، منطقه و شعب تکنیک ها و مهارت های اثربخش عرضه و فروش خدمات بانکی در شعب مکانیزم های عملی بازاریابی خدمات الکترونیکی نقش [...]