سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE، در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، ۲ تا ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن ژئومکانیک نفت ایران-مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران- دانشگاه صنعتی شاهرود- انجمن اروپایی مهندسین و محققین علوم زمین (EAGE) در شهر تهران برگزار می شود.