هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،  از دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۵ بهمن با توجه به محورهای هفتمین دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی [...]