برچسب - جشنواره بین‌المللی رویان

چهاردهمین جشنواره و کنگره بین‌المللی تحقیقاتی رویان برگزار می‌شود

چهاردهمین کنگره بین‌المللی باروری و ناباروری، نهمین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل «رویان» طی روزهای سیزدهم تا پانزدهم شهریور ماه جاری در تهران برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) جشنواره بین‌المللی رویان، یک جشنواره تحقیقاتی است که به صورت سالانه و به دنبال فراخوان طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های پزشکی تولید مثل و سلول‌های بنیادی از سوی پژوهشگاه رویان برگزار می‌شود. چهاردهمین کنگره بین‌المللی پزشکی تولید مثل و نهمین کنگره و بین‌المللی سلول‌های بنیادی رویان از تاریخ 13 تا 15 شهریور ماه در سالن همایش‌های رازی و [...]